Jsme připraveni pro
Vás vyřídit veškeré
podklady k získání
dotace z programu     "Nová zelená úsporám"

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech úrovních...

  1. Snížení spotřeby tepla na vytápění alespoň o 40%
    = podpora 25% z uznatelných nákladů
  2. Snížení spotřeby tepla na vytápění o 50%
    = podpora 35% z uznatelných nákladů
  3. Snížení spotřeby tepla na vytápění o 60%
    = podpora 50% z uznatelných nákladů

Aktuální program "Nová zelená úsporám" - http://www.novazelenausporam.cz/