Jablunkov Zateplená fasáda
Jablunkov Fasáda BD 2014
Mosty u Jabl. Fasáda 2015
Milíkov Fasáda 2015
Milíkov Fasáda 2016
Návsí Fasáda a střecha 2016
Bocanovice Fasáda RD 2016
Návsí Fasáda 2016
Mosty u Jablunkova Fasáda 2017